Polon Alfa Autonomiczna Optyczna Czujka Dymu (Adr20N)

126,69

Opis

Przeznaczenie Autonomiczna (domowa) czujka dymu ADR-20N jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w bezpłomieniowym początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał zaczyna się tlić, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnego wzrostu temperatury. Pozwala na wczesne wykrycie pożaru w niedużych obiektach – mieszkaniach, domach (w piwnicach, garażach, na strychach itp.). Może pracować samodzielnie, a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Zasada działania Czujka ADR-20N jest czujką optyczną dymu typu rozproszeniowego. Działa na zasadzie pomiaru promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez cząstki dymu (aerozolu) w komorze pomiarowej, niedostępnej dla światła zewnętrznego. Znajdujący się w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania – fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik – diodę elektroluminescencyjną, póki do komory nie wnikną cząstki dymu rozpraszające to promieniowanie kierując je na odbiornik. Po przekroczeniu określonej wartości progowej, układ elektroniczny czujki włącza sygnalizację akustyczną i optyczną w czujce. Funkcjonalność Czujka jest zasilana z wymiennej baterii 9 V 6F22 (najlepiej alkalicznej), która powinna wystarczyć na minimum 1 rok pracy w stanie dozorowania. Jest wyposażona w przycisk umożliwiający sprawdzenie jej poprawnego działania. Czujki można łączyć ze sobą dwużyłowym kablem, tworząc sieć czujek w chronionym obiekcie. Wykrycie zagrożenia pożarowego przez jedną czujkę, powoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej w pozostałych czujkach. Czujka może znajdować się w następujących stanach: dozorowania – rozbłyski diody co 40 s potwierdzają jej poprawną pracę alarmowania – sygnalizuje rozbłyskami diody i modulowanym sygnałem akustycznym powtarzania alarmowania innej czujki – modulowanym sygnałem akustycznym uszkodzenia – krótkotrwałym co 40 s sygnałem akustycznym bez błysku diody konieczności wymiany baterii – krótkotrwałym co 40 s sygnałem akustycznym i rozbłyskiem diody Wciśnięcie przycisku testowania uruchamia sygnalizację optyczną i akustyczną jak dla stanu alarmu pożarowego.W przypadku zabrudzenia się komory pomiarowej czujki, co może nastąpić w wyniku długotrwałej eksploatacji w niesprzyjających warunkach, można w prosty sposób oczyścić komorę lub zastąpić ją nową. Instalowanie Czujki można instalować we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych pożarem, zwłaszcza w kuchniach, przedpokojach, klatkach schodowych, garażach, itp. Powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę wynosi około 60 m2. Należy je instalować na sufi cie, na środku pomieszczenia, a jeżeli nie jest to możliwe, należy zapewnić min. 20 cm wolnej przestrzeni od ścian i przedmiotów, mogących utrudnić swobodny przepływ powietrza. Czujki nie powinny być instalowane w pobliżu wentylatorów, urządzeń klimatyzacyjnych, grzejników, kuchenek, w miejscach powstawania i skraplania pary wodnej. Dane techniczne: Zasilanie: bateria 9 V 6F22 (brak w zestawie) Minimalne napięcie pracy: 7 V Prąd dozorowania: 10 µA Poziom dźwięku podczas alarmu: > 85 dB Kolor obudowy czujki: biały Zakres temperatur pracy: od -10°C do +55°C Wilgotność względna: do 95% przy 40°C Wymiary czujki (z gniazdem): Ø 112 x 57 mm Rozstaw otworów do mocowania: 72 mm Uwagi Czujka jest przewidziana wyłącznie do stosowania w warunkach domowych. Warunkiem skutecznego alarmowania czujki jest możliwość usłyszenia jej sygnalizacji przez domowników.

Kategoria: Akcesoria alarmowe

Producent:

sata slimline, profil led gk, gniazdo podtynkowe hermetyczne podwójne, bojler dwupłaszczowy 140l cena

yyyyy

Sprawdź